PLATE HEAT EXCHANGER

เครื่องแลกเปลี่ยนความ ร้อน RNT Heat Exchanger and Economizer ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การทำงาน และ ประหยัดพลังงาน โดยการนำพลังงานเหลือใช้นำกลับมาใช้ใหม่

b51   phe_08_09_resize 
 

RNT plate heat exchanger is an OEM (Original Engineering Manufacturing) from very specialized manufacturer. Raw material, quality assurance, production facilities, quality control are meet international standard also rewarded many certificate

Our mission is to help our customers to achieve the optimum solution with regards to performance efficiency, less energy consumption, fast return of investment on whatever applications. This is based on marketing orientation concept which makes us a highly valuable partner.

Our combined experience in the plate heat exchanger industry , allow us giving the best technical recommendation for our customers and end users for application as following

 
p1-cercle
 
p1-phe  p1-gasketed

Compact structure and easy to installation Made of thin plate given highly heat transfer flux Small liquid retardation Little water hold up volume ,only need 20% to 30% of Shell and Tube Heat Exchanger Light weight Durability Withstand high temperature 225 degC and high pressure 45 bar (661.5 psi) Low scaling deposit High turbulence reduces scaling deposit High quality – High efficiency

 

p4   p3  p2

บริษัท เรโน เทค จำกัด บริการ ให้คำปรึกษาจำหน่ายให้เช่า Economizer, Condenser, คอยล์เย็นและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบต่างๆ เช่น แบบเพลท (แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน) ทั้งแบบ gasket ed , Copper Brazed, Shell and Tube (เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแแบบเปลือกและท่อ) Fin Tube (ท่อครีบ) เครื่องทำความร้อนผลิตไอน้ำ ต่างๆ Oil Cooler, Closed Loop Cooling System ระบบทำความเย็น H VAC ในอุตสาหกรรมอาหาร เคมี โรงงานแปรรูปอาหารทะเล อุตสาหกรรมเหล็ก สิ่งทอ ประมง เครื่องทำความเย็น ระบบทำน้ำร้อน Heat Recovery (ระบบมาใช้ใหม่นำความร้อนกลับ) ด้วยประสบการณ์การทำงานกว่า 17 ปี พร้อมทีมงานและช่างผู้ชำนาญการ


resize_0b71118fa3a489ea72629b7473f3a8ce_900_311   p4-1

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Plate type exchanger) คุณลักษณะ พิเศษของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น คือ การเอาแผ่นการถ่ายเทความร้อนหลายๆแผ่นมาวางเรียงกันในที่ห่างคงที่ แล้วให้ของเหลวแต่ละชนิดไหลผ่านช่องว่างระหว่างแผ่นในลักษณะที่สลับกันช่อง เว้นช่อง เครื่องแบบนี้มักใช้กับการเพิ่มอุณหภูมิของอากาศก่อนเข้าหม้อไอน้ำ ตัวเครื่องทำด้วยแผ่นเหล็กสแตนเลส(Stainless steel) บางๆ หรือแผ่นไทเทเนียม (Titanium) ซึ่งทนต่อสนิมได้อย่างดี สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ทั่วถึง บำรุงรักษาง่าย สามารถปรับปริมาณการถ่ายเทความร้อนได้ โดยการเพิ่มหรือลดจำนวนแผ่นการถ่ายเทความร้อน

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อ Tubular heat exchanger คือเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ที่ใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิของอาหาร โดยมีลักษณะเป็นท่อซ้อนกัน ของไหลเคลื่อนที่อยู่บริเวณที่ว่างระหว่างท่อ เพื่อเปลี่ยนความร้อน โดยไม่มีการสัมผัสกันโดยตรงการไหลของของไหลในท่อ อาจไหลแบบสวนทางกัน หรือไหลทางเดียวกัน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อ มีชนิดท่อซ้อนกัน 2 ชั้น หรือท่อซ้อนกัน 3 ชั้น ผิวของท่อแลกเปลี่ยนความร้อน อาจเป็นแบบผิวเรียบ หรือท่อมีผิวเป็นลอน เพื่อเพิ่มสัมประสิทธิ์ในการถ่ายเทความร้อน

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดเปลือกและท่อ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดเปลือกและท่อมีความสามารถที่จะทำการดึงหรือรับเอา ความร้อนจำนวนมากเข้าหรือออกจากขบวนการได้เป็นอย่างดี เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเงินที่ใช้ในการลงทุนซึ่งมีค่าต่ำมาก สำคัญตัวของมันเองไม่ต้องการการบำรุงรักษามากนักตลอดอายุของการใช้งาน เพียงแค่การทำความสะอาดท่อทางต่าง ๆ และตัวเรือนภายในเป็นครั้งคราว ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับอายุการใช้งานที่ยาวนาน นิยมนำมาใช้งานในระบบของการถ่ายโอนความร้อนในอุตสาหกรรมทั่ว ๆ ไป ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น และได้มีการนำไปประยุกต์ใช้งานภายในงานอุตสาหกรรม

  - สามารถใช้ในกระบวนการหล่อเย็นได้ทั้งของเหลว และแก๊ส

  - สามารถใช้ในกระบวนการทำความเย็นในสถานะไอ หรือการควบแน่นด้วยไอน้ำ

  - สามารถใช้ในกระบวนการของเหลว ที่ไอน้ำหรือสารทำความเย็นมีการระเหย

  - สามารถใช้ในกระบวนการระบายความร้อนออกจากสารทำงาน และการเตรียมอุณหภูมิให้กับน้ำเลี้ยง

  - สามารถช่วยในการอนุรักษ์พลังงานทางความร้อน โดยการนำความร้อนกลับเข้ามาใช้ใหม่ในขบวนการ

  - สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เชิงกลชนิดอื่นได้ในการถ่ายโอนความ ร้อน ได้แก่ กังหัน และเครื่องอัดลม

    อีกทั้งยังสามารถใช้ในการหล่อเย็นเครื่องยนต์ และลดอุณหภูมิของน้ำมันเครื่อง

  - สามารถใช้กับงานหล่อเย็นน้ำมันของระบบไฮดรอลิกและระบบหล่อลื่นp5

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

คุณ อัจฉริยา 085-941-0072 

 

  

 

บริษัท เรโนเทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)

647/3-6 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240

Tel: 02-735-0755

Fax: 02-735-0702

http://www.ranotech.com

E-mail: ranotech@gmail.com

http://www.ข้อต่อท่อ.com    

http://www.xn--22c2bg0gbb0qcd.comข้อต่อท่อ

 

     

                         ข้อข้ามท่อ                                             ท่อ PPR ข้อต่ออานม้า                                       ท่อ PPR ข้อลด                                     ท่อ PPR ข้อโค้ง 90 องศา
                      ราคา ฿32.00                                              ราคา ฿25.00                                                      ราคา ฿12.00                                                ราคา ฿32.00

               รายละเอียดเพิ่มเติม                                      รายละเอียดเพิ่มเติม                                        รายละเอียดเพิ่มเติม                                      รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

                ท่อ PPR ชุดซ่อม                                        ท่อ PPR ตัวแปลงหน้าจาน                                  ท่อ PPR บอลวาล์ว                                       ท่อ PPR ปลั๊กอุด

                 ราคา ฿668.00                                                   ราคา ฿42.00                                                      ราคา ฿10.00                                                ราคา ฿4.00

             รายละเอียดเพิ่มเติม                                         รายละเอียดเพิ่มเติม                                          รายละเอียดเพิ่มเติม                                   รายละเอียดเพิ่มเติม

 

     

                ท่อ PPR ปลั๊กอุดท่อ                                       ท่อ PPR ฝาอุดปลายท่อ                    ท่อ PPR พลาสติกยูเนียนบอลวาล์ว                  ท่อ PPR ยูเนียนบอลวาล์ว

                   ราคา  ฿45.00                                                        ราคา  ฿6.00                                               ราคา  ฿318.00                                            ราคา ฿480.00

               รายละเอียดเพิ่มเติม                                          รายละเอียดเพิ่มเติม                                     รายละเอียดเพิ่มเติม                                    รายละเอียดเพิ่มเติม

 

       

          ท่อ PPR ยูเนี่ยน                          ท่อ PPR ยูเนี่ยน พลาสติก                ท่อ PPR วาล์วกันกลับ                    ท่อ PPR สต็อปวาล์ว                       ท่อ PPR สามทาง

           ราคา ฿160.00                                      ราคา ฿105.00                                ราคา  ฿118.00                              ราคา ฿252.00                                 ราคา ฿19.00

      รายละเอียดเพิ่มเติม                             รายละเอียดเพิ่มเติม                      รายละเอียดเพิ่มเติม                      รายละเอียดเพิ่มเติม                         รายละเอียดเพิ่มเติม

 

       

        ท่อ PPR สามทางลด                              ท่อ PPR สี่ทาง                    ท่อ PPR หน้าจานพลาสติก               ท่อ PPR หน้าจานเหล็ก             ท่อ PPR เฮดเดอร์ กระจายน้ำ

             ราคา ฿28.00                                       ราคา ฿21.00                                   ราคา ฿42.00                                   ราคา ฿400.00                                ราคา ฿324.00

      รายละเอียดเพิ่มเติม                            รายละเอียดเพิ่มเติม                      รายละเอียดเพิ่มเติม                         รายละเอียดเพิ่มเติม                       รายละเอียดเพิ่มเติม

 

       

          ท่อ PPR แท่งซ่อม                   ท่อ PPR ข้องอลด 90 องศา         ท่อ PPR สามทางเกลียวนอก       ท่อ PPR สามทางเกลียวใน                              ท่อน้ำร้อน

             ราคา ฿20.00                                       ราคา ฿20.00                                ราคา ฿108.00                                  ราคา ฿87.00                                      ราคา ฿291.00

        รายละเอียดเพิ่มเติม                         รายละเอียดเพิ่มเติม                       รายละเอียดเพิ่มเติม                      รายละเอียดเพิ่มเติม                             รายละเอียดเพิ่มเติม

 

       

ท่อพีพีอาร์ ppr ข้องอ 45 องศา      ท่อppr ข้องอ 90 องศา ผู้/เมีย          ท่อพีพีอาร์ ข้องอ 90 องศา                ท่อพีพีอาร์ ข้อต่อตรง                     ท่อพีพีอาร์ ตัวกรอง

              ราคา ฿12.00                                     ราคา ฿24.00                                   ราคา ฿15.00                                   ราคา ฿10.00                                ราคา ฿227.00

        รายละเอียดเพิ่มเติม                        รายละเอียดเพิ่มเติม                         รายละเอียดเพิ่มเติม                      รายละเอียดเพิ่มเติม                     รายละเอียดเพิ่มเติม

 

   

 ท่อพีพีอาร์ ยูเนี่ยนเกลียวนอก               ท่อพีพีอาร์ ตัวล็อกท่อ             ท่อพีพีอาร์ ท่อน้ำร้อน ไฟเบอร์

              ราคา ฿200.00                                      ราคา ฿5.00                                 ราคา ฿291.00

         รายละเอียดเพิ่มเติม                        รายละเอียดเพิ่มเติม                        รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สินค้าอื่นๆของเรา

     

                       ท่อพีพีอาร์                                                Smart Clamp                                         เครื่องเชื่อม HDPE

     

                      GROOVED                                           HEAT EXCHANGER                           เครื่องป้องกันการเกิดตะกรัน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

คุณ อัจฉริยา 085-941-0072 

 

  

 

บริษัท เรโนเทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)

647/3-6 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240

Tel: 02-735-0755

Fax: 02-735-0702

http://www.ranotech.com

E-mail: ranotech@gmail.com

http://www.ข้อต่อท่อ.com    

http://www.xn--22c2bg0gbb0qcd.com

 

 

 

บริษัท เรโนเทค จำกัด (สาขาลำลูกกา)

38/11-12 หมู่ 3 (ตรงข้ามวัดสายไหม) ถ.ลำลูกกา

ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

Tel: 02-531-3691

Hotline: 085-941-0072

Fax: 02-531-3691

http://www.ranotech.com

E-mail: ranotech@gmail.com

http://www.ข้อต่อท่อ.com    

http://www.xn--22c2bg0gbb0qcd.com

 

  

บริษัท เรโนเทค จำกัด (สาขามหาชัย)

199/109 หมู่ 3 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

Hot line: 085 941 0072

Tel: 034-440-810   Fax: 034-440-810

http://www.ranotech.com

E-mail: ranotech@gmail.com

http://www.ท่อพีพีอาร์.net

http://www.xn--o3coau1cc9avb9p0b.net

 

 

 

Visitors: 29,506